Know-How

t-know-howUluslararası sektörel workshop ve konferans organizasyonları ile know-how transferinin ülkemiz sanayi sektörüne transferinin sağlanması.