Tahribatlı Testler
• Spektral Analiz Testi (Kimyasal Analiz)
• 2 ve 60 ton kapasiteli Basma Çekme Testi
• Mikro ve Üniversal Sertlik Testi
• 300 Joule Kapasiteli Çentik Testi
• Plastik Sertlik Testi
• Azot Testi
• Metal malzemelerin makro ve mikro incelemeleri

Tahribatsız Muayene
• Manyetik Parçacık Muayene Testi
• Ultrasonik Muayene Testi
• XRF Analizi ile tahribatsız kimyasal analiz testi

Diğer
• Diferansiyel taramalı kalorimetre(DSC) testi sayesinde termoanalitik yöntem ile malzemelerin ısıl analizi ve faz geçişlerinin tespiti
• Isı yalıtım ve poliüretan yoğunluk ısıölçer test cihazı ile gerçekleştirilen analizler
• Kül Tayini Mühendislik Hizmetleri
• Malzeme Danışmalığı
• Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
• Tersine Mühendislik; Üç boyutlu Tarayıcı ve Yazıcı
• Pro-engineering, Solidworks ve Auto Cad Tasarım Hizmeti