Mersin’de Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi Kuruluyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’de bir ilke daha imza atmak için 2010 yılı Çukurova Kalkınma Ajansı – Küçük Ölçekli Alt Yapı Projesi Mali Destek Programı kapsamında Türkiye’nin ilk “Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi”ni Mersin sınai ve ticari firmalarının hizmetine sunmak amacı ile hazırladığı projeyi kazandı.

Projeye ilişkin bilgi almak amacı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ile yadığımız görüşmede Aşut şunları söyledi; rekabet edilebilirlikte küreselleşme sürecinin yaşandığı bir ortamda, bölgemizde gelişmekte olan imalat sanayinin tedarik zinciri süreçlerinin etkinliğini arttırmaya destek verecek, ürettikleri ürünlerin kalite kontrollerini bütünleşik hizmet ile belgelendirmelerini sağlayacak ve yenilikçi proje üretmelerine olanak verecek günümüz teknoloji alt yapısı ile donatılacak olan “Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi”nin Mersin sınai ve ticari firmalarına önemli katkılar sağlayacak dedi.

Aşut, kurulacak olan “Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi”nde tedarik zinciri sürecinde, imalat sanayisinin ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğini arttırmak amacı ile talep ettiği gerekli bütün test hizmetlerini akredite ve bütünleşik olarak alabileceklerini ifade etti. Ulusal ve uluslararası alanda sertifika vermeye sahip oalcak olan merkezin bölgemiz sınai firmlarının ihtiyaç duyduğu altyapıya sahip ve AB kalite standartlarında hizmet verecegini söyledi.

Aşut, maddi kaynak yetersizliği nedeni ile bünyesinde laboratuar yatırımı yapamayan ve bu neden ile ürün kalitesinde sorun yaşayan firmalara laboratuar hizmetinin, kurulacak olan merkez üzerinden sağlanacak olmasıda bölgemizde hem ortak kullanma kültürünü geliştirecek hemde atıl yatırımların önlenmesini sağlayacak dedi.

Firmaların tedarik zinciri sürecinde karşılaşılabilecekleri tüm risklerin ve maliyet arttırıcı unsurların önlenmesine ilişkin yönlendirme, teknolojik destek ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacak olan merkezde, firmaların rekabet edebilme koşullarını geliştirmesini sağlayacak olan şu temel hizmetler verilecek;

İmalat sanayiye yönelik akredite mekanik test(ler) ve raporlama, ambalajlama ve paketleme testleri, ambalaj ve paket prototipleme, auto-cad ve/veya solid tasarım hizmetleri, imalat ve lojistik sektörüne yönelik simülasyon uygulamaları, tersine mühendislik uygulamaları (Herhangi bir ürünün laser ile kopyalanması, ürün üzerinde istenilen değişliliklerin dijital ortamda yapılması ve protatiplenmesi), egzoz emisyon ve baca gazı ölçümü ve raporlama, her türlü ürünün prototiplenmesi, ululsal ve uluslararası alanda geçerliliği olan sertifikasyon hizmetleri, imalat ve lojistik sektörüne yönelik danışmanlık hizmetleri, imalat sanayi ve lojistik sektörüne yönelik uygulamalı eğitim, ulusal ve uluslararası proje danışmanlık hizmetleri gibi bir çok hizmet kalemi kurulacak olan merkezde yer alacak.

Ayrıca Aşut, kurulacak olan merkezin bölge firmalarının ihtiyaç ve gereksinimlerine göre kendini sürekli yenileyeceğini söyledi. Bunun için merkez ekibinde yer alacak teknik personelin sadece Mersin değil hinterlantında yer alan tüm illeri gezerek gerekli yeni ihtiyaçları raporlayacak. Aciliyet teşkil eden tüm labaratuar alt yapı yatımları ivedilikle hayata geçirilecek dedi.

Türkiye’ye örnek olacak olan bu yatırım projesinin ülkemiz sınai ve ticari firmalarına 2012 yılının ikinci çeyreginde hizmet vermeye başlayacagını vurgulayan Aşut, Mersin’nin hayata geçirdiği tüm projeler ile her zaman ilklerin şehri olacağını ve diğer illere her zaman örnek teşkil edecegini söyledi.