YÖNETİM TAAHHÜDÜ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Test ve Ar-Ge Merkezi Yönetimi; Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin; Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlilik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak sunulması amacıyla çalışırken, Analiz hizmetlerimizde; Yasalar çerçevesinde, müşteri talepleri doğrultusunda ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kalite, politika ve prosedürler konusunda eğitimli, sorumluluk alanında uzman personelinin sürekli iyileştirme amacımıza aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda;

Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi,

 • Kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun,
 • Misyonu ve vizyonu ile uyumlu,
 • Laboratuvar hizmet prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayarak,
 • Deney ve Ölçüm prosesi ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek,
 • Laboratuvar hizmet prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele görevleri süresince tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal etmeden, laboratuvar faaliyetlerinin eşit ve adil yürütülmesinde etki ve baskı altında tutmayacağımı ve hertürlü dış ve iç baskıdan ve etkiden uzak tutacağımı ve yürütülen faaliyetlerin gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak,
 • Doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretmeyi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmayı,
 • “TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardının tüm gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi,
 • “TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardına bağlı olarak oluşturulan kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek, kalite yönetim sistemine ait politika ve prosedürlerin deney çalışmalarında görev alan bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı,
 • Standardın esaslarına sadık kalarak, bilimsel temellere dayalı, iyi mesleki ve teknik uygulamalar ile en kısa sürede, en doğru, en hassas şekilde kaliteli ve tarafsız olarak karşılamayı,
 • Personel el kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı,
 • TÜRKAK mevzuatları çerçevesinde,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun bir biçimde,

tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.