KALİTE POLİTİKAMIZ


MTSO TEDARİK ZİNCİRİ TEST VE ARGE MERKEZİ Yönetimi müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde doğru ve güvenilir ölçümler yapabilmek, ihtiyaç duyulan hizmetin hızlı bir şekilde verilmesi için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm çalışanların bu sisteme katılarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Verilen laboratuvar hizmetlerinde, tarafsızlık, gizlilik ilkelerinin önemini ve tüm çalışanlarınbu ilkeleri benimsetmeyi, Müşteriye verilen hizmetlerin doğru ve hızlı yapmayı, müşterilerden gelen şikayet ve önerilerin müşteri memnuniyeti için önemli olduğu duygusu ile gerekli değerlendirmeleri yapmayı,

Deneyler yapılırken; Ulusal/uluslararası standart metotları kullanarak, referans standartların uluslararası ve laboratuvarlar arası sisteme göre izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenilirliğini sürekli kılacak şekilde ve müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini en küçük seviyede tutmayı,

Deney faaliyetleri kapsamında oluşabilecek risk ve fırsatların doğru bir şekilde değerlendirmeyi ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,

Deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Kalite El kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Hızlılık, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin top yekün uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin azaltılması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmayı,

Laboratuvar yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi, Ayrıca verilen hizmetler süresince; müşteri ve tedarikçilerle yapılan iletişimlerde insani ve ahlaki değerleri ön planda tutmayı ve bu politikaların personel tarafından da benimsenmesini sağlamayı kalite politikası olarak belirlemiştir.